Over


‘I think we all have somebody who is dead inside off us.’


Dit is een uitspraak van de kunstenaar Boltanski.Ik herken mijzelf in deze uitspraak, die verhaalt over de dood en het verlies dat in ons leeft. Niemand ontkomt eraan. Vroeg of laat krijgt ieder mens hiermee te maken.Verlies, verdriet, verlangen en de eenzaamheid die daaruit voortvloeit, houden me bezig in de kunst. Deze fascinatie komt voort uit mijn persoonlijke levensverhaal.


Van jongs af aan heb ik de behoefte gevoeld om uitdrukking te geven aan mijn gevoelens in beeldend werk. Toch heeft het tot 2000 geduurd voordat ik de avondopleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag ging volgen. Daaraan was een lange weg voorafgegaan van aktes creatieve handvaardigheid, zaterdag cursussen aan de Willem de Kooning academie en periodes van werken op de Vrije Academie in Den Haag.


Sinds mijn afstuderen in 2005  heb ik mij gevestigd als beeldend kunstenaar.

Sinds mijn studie aan de KABK  is mijn werk te zien geweest in diverse solo- en groepsexposities.

Bedrijven en particulieren hebben werk van mij in collectie.


Ik ben lid van Art coalitie 2014, www.artcoalitie2014.com


Copyright © All Rights Reserved