Over

‘I think we all have somebody who is dead inside off us.’


Dit is een uitspraak van de kunstenaar Boltanski.Ik herken mijzelf in deze uitspraak, die verhaalt over de dood en het verlies dat in ons leeft. Niemand ontkomt eraan. Vroeg of laat krijgt ieder mens hiermee te maken.Verlies, verdriet, verlangen en de eenzaamheid die daaruit voortvloeit, houden me bezig in de kunst. Ik beperk mij niet tot 1 techniek. Afhankelijk van wat ik wil uitdrukken kies ik mijn materiaal. In tekeningen, schilderijen en ruimtelijk werk kom ik tot eenvoudige, heldere, ingetogen beelden. Beelden die hun bron vinden in teksten en foto's, kleine tekeningetjes en schetsen die ik 'onderweg' verzamel; thuis, in de trein, uit de krant, van tv en die mij raken in mijn fascinatie voor verlies. Groot en klein verlies.
Biografie


Ik studeerde recreatieplanologie en vervulde verschillende functies tijdens mijn loopbaan bij de gemeente Den Haag. Halverwege mijn leven begon ik de studie autonome beeldende kunst aan de avondopleiding van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Na mijn afstuderen combineerde ik mijn werk als manager met het maken van beeldende kunst. Sinds 2014 werk ik fulltime als autonoom beeldend kunstenaar.


Ik sta ingeschreven als beeldend kunstenaar bij Stroom Den Haag en ben werkend lid van de Haagse Kunstkring.